Tájékoztatás a személyes adatok kezeléséről


1. A RENDSZERGAZDA AZONOSÍTÓJA ÉS ELÉRHETŐSÉGI ADATAI

1.1. Az Ön személyes adatainak kezelője az ECLIPSERA s.r.o. kereskedelmi társaság, amelynek székhelye: Termesivy 41, 580 01 Havlíčkův Brod, azonosítószám: 28812662, bejegyzett a Hradec Králové-i Regionális Bíróságon vezetett kereskedelmi nyilvántartásba, C szakasz, 28684 akta ( a továbbiakban: rendszergazda).

1.2. Az adminisztrátor elérhetőségei a következők: szállítási cím Termesivy 41, 580 01 Havlíčkův Brod, e-mail cím
info%z%elegedett-szemek.hu

1.3. Az adatkezelő nem jelölt ki személyes adatvédelmi tisztviselőt.

2. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK JOGI OKA

2.1. Az Ön személyes adatai feldolgozásának jogi oka az Ön hozzájárulása, amelyet ennek az adatkezelőnek adott a 6. cikk (1) bekezdése értelmében. a) Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679/EK rendelete a természetes személyek személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános rendelet). a személyes adatok védelméről) (a továbbiakban: rendelet).

3. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJA

3.1. Az Ön személyes adatai kezelésének célja kereskedelmi üzenetek küldése és az adminisztrátor által Ön felé irányuló egyéb marketingtevékenységek elvégzése.

3.2. A rendelet 22. cikke értelmében nincs automatikus egyéni döntéshozatal az adatkezelő részéről.

4. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSI IDŐSZAKA

4.1. Az Ön személyes adatainak az adatkezelő általi tárolásának időtartama a hozzájárulás megadásától számított 3 év, de legfeljebb addig, amíg Ön visszavonja a személyes adatok kezeléséhez (az adatkezelés céljára) adott hozzájárulását.

5. A SZEMÉLYES ADATOK EGYÉB CÍMZETŐI

5.1. Személyes adatainak további címzettjei azok a személyek, akik marketing szolgáltatásokat nyújtanak az adminisztrátor és a CzechProject spol. s.r.o. (ID: 25942344) – az internetes megoldásunkat feldolgozó cég.

5.2. Az adatkezelőnek nem áll szándékában az Ön személyes adatait harmadik országba (EU-n kívüli országba) vagy nemzetközi szervezetbe továbbítani.

6. AZ ADATVÉNY JOGAI

6.1. A rendeletben meghatározott feltételek mellett jogosult arra, hogy kérjen az adatkezelőtől hozzáférést személyes adataihoz, jogosult személyes adatainak helyesbítésére vagy törlésére, illetve kezelésének korlátozására, tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. , valamint az Ön személyes adatainak hordozhatóságához való jog.

6.2. Ön bármikor jogosult visszavonni az adatkezelő által a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását. Ez azonban nem érinti az Ön személyes adatainak a hozzájárulás visszavonása előtti feldolgozásának jogszerűségét. A személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását az alábbi módon vonhatja vissza: e-mailben vagy telefonon keresztül az info%z%elegedett-szemek.hu

6.3. Ha úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése megsértette vagy sérti a rendeletet, Önnek többek között joga van panasszal élni a felügyeleti hatóságnál.

6.4. Nem köteles személyes adatokat megadni. Személyes adatainak megadása nem jogszabályi vagy szerződéses követelmény, és nem is szerződéskötéshez szükséges követelmény.

Önnek joga van bármikor tiltakozni személyes adatainak közvetlen marketing célú kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, ha a profilalkotás ehhez a direkt marketinghez kapcsolódik. Ha tiltakozik személyes adatainak direkt marketing célú kezelése ellen, személyes adatait a továbbiakban nem kezeljük e célból.

Figyelni az elérhetősöget