Felhasználási feltételek

Üzleti feltételek

Az ECLIPSERA s.r.o. gazdasági társaság

székhelye: Termesivy 41, 58001 Havlíčkův Brod

azonosítószám: 28812662

bejegyezve a Hradec Králové-i Kerületi Bíróságon, mint cégbíróságon, C/28684 lajstromszámon

elegedett-szemek.hu oldalon található webáruházának Általános Szerződési Feltételei

1     BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

. 1.1.    Az ECLIPSERA s.r.o. gazdasági társaság (székhelye: Termesivy 41, 58001 Havlíčkův Brod, cégjegyzékszám: 28812662, bejegyezve a Hradec Králové-i Kerületi Bíróságon, mint cégbíróságon, C szakasz 28684 lajstromszámon) (a továbbiakban mint „Eladó“) jelen általános szerződési feltételei (a továbbiakban mint „Általános Üzleti Feltételek“) a Polgári Törvénykönyvről szóló 89/2012 Tt. sz. törvény (a továbbiakban mint „Polgári Törvénykönyv”) 1751. § (1) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban szabályozzák a felek az Eladó és egy másik természetes személy (a továbbiakban mint „Vevő”) között az Eladó webáruházán keresztül kötött adásvételi szerződéssel (a továbbiakban mint „adásvételi szerződés”) kapcsolatban vagy annak alapján felmerülő kölcsönös jogait és kötelezettségeit. A webáruházat az Eladó a elegedett-szemek.hu oldalon (a továbbiakban mint „weboldal”) a weboldal felhasználói felületén (a továbbiakban mint „webáruház felület”) keresztül üzemelteti.

1.2.      Az Általános Szerződési Feltételek nem vonatkoznak azokra az esetekre, amikor az Eladótól árut vásárolni szándékozó személy jogi személy vagy olyan személy, aki az árubeszerzés során üzleti tevékenysége vagy önálló szakmája gyakorlása során jár el.

1.3.     Az adásvételi szerződésben az Általános Üzleti Feltételektől eltérő rendelkezésekről is meg lehet állapodni. Az adásvételi szerződés bármely eltérő rendelkezése elsőbbséget élvez az Általános Üzleti Feltételek rendelkezéseivel szemben.

1.4.      Az Általános Üzleti Feltételek rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Az adásvételi szerződés és az Általános Szerződési Feltételek cseh nyelven készültek. Az adásvételi szerződés cseh nyelven köthető meg.

1.5.    Az Eladó megváltoztathatja vagy kiegészítheti az Általános Szerződési Feltételek szövegét. Ez a rendelkezés nem érinti az Általános Szerződési Feltételek előző változatának érvényessége alatt keletkezett jogokat és kötelezettségeket.

 

2. FELHASZNÁLÓI FIÓK

2.1.   A vevő weboldalon végzett regisztrációja alapján a vevő hozzáférhet a saját felhasználói felületéhez. A vevő a saját felhasználói felületéről (a továbbiakban: „felhasználói fiók”) rendelhet árut. Ha az üzlet weboldala lehetővé teszi, a vevő regisztráció nélkül is rendelhet árut közvetlenül az üzlet weboldaláról.

2.2.    A weboldalon végzett beregisztrálás és az áru megrendelése során a vevő köteles a valóságnak megfelelő és valós adatokat megadni. Amennyiben megváltoznak, a vevő köteles a felhasználói fiókban megadott adatokat frissíteni. A Vevő által a felhasználói fiókban és az árubeszerzéskor megadott adatokat az Eladó helyesnek tekinti.

2.3.    A felhasználói fiókhoz való hozzáférés felhasználónévvel és jelszóval biztosított. A vevő köteles megőrizni a felhasználói fiókjához való hozzáféréshez szükséges információk titkosságát.

2.4.      A vevő nem jogosult arra, hogy harmadik személyeknek engedélyezze a felhasználói fiók használatát.

2.5.    A Vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem feltétlenül áll folyamatosan a rendelkezésére, különösen az Eladó, illetve harmadik felek hardver- és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartása miatt.

 

3. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KÖTÉSE

3.1.    A webáruház weboldalán elhelyezett áruk bemutatása tájékoztató jellegű, és az Eladó nem köteles ezen árukra vonatkozóan adásvételi szerződést kötni. A Polgári Törvénykönyv 1732. cikkének (2) bekezdése nem alkalmazandó.

3.2.   Az áruház webes felülete információkat tartalmaz az árucikkekről, beleértve az egyes cikkek árát és visszaküldésük költségeit, ha azok jellegüknél fogva nem küldhetők vissza normál postai úton. Az árucikkek árai tartalmazzák az általános forgalmi adót és az összes kapcsolódó díjat. Az árucikkek árai mindaddig érvényesek, amíg az üzlet weboldalán láthatók. Ez a rendelkezés nem korlátozza az Eladó azon lehetőségét, hogy az adásvételi szerződést egyedileg megállapított feltételekkel kösse meg.

3.3.   Az áruház weboldala az áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségekről is tartalmaz információkat. Az áruház weboldalán feltüntetett, az áru csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó információk csak abban az esetben érvényesek, ha az árut a Cseh Köztársaságon belül szállítják le.

3.4.    Az áru megrendeléséhez a vevő kitölti az üzlet weboldalán a megrendelőlapot. A megrendelőlap a következő információkat tartalmazza:

3.4.1. megrendelt áru (a megrendelt árut a vevő „behelyezi” az áruház webes felületének elektronikus kosarába),

3.4.2. az áru vételárának fizetési módja, a megrendelt áru szállításának kívánt módjára vonatkozó részletek, és

3.4.3. tájékoztatás az áruk szállításával kapcsolatos költségekről (a továbbiakban együttesen „megrendelés”).

3.5.    Mielőtt elküldi a megrendelést az Eladónak, a Vevő jogosult ellenőrizni és módosítani a Vevő által a megrendelésben megadott adatokat, beleértve a Vevő azon képességét is, hogy a megrendelés adatainak bevitele során felmerülő hibákat felismerje és kijavítsa. A Vevő a „Megrendelés megerősítése” gombra kattintva küldi el a megrendelését az Eladónak. A megrendelésben megadott adatokat az Eladó helyesnek tekinti. Az Eladó a megrendelés beérkezését követően a Vevő felhasználói fiókjában vagy annak megrendelésben megadott e-mail címére (a továbbiakban: „Vevő e-mail címe”) küldött e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a megrendelés kézhezvételét.

3.6.   A megrendelés jellegétől függően (áru mennyisége, vételár összege, becsült szállítási költségek) az Eladó mindig jogosult a Vevőtől a megrendelés további megerősítését kérni (például írásban vagy telefonon).

3.7.  Az Eladó és a Vevő közötti szerződéses kapcsolat a megrendelés elfogadásának (elfogadás) kikézbesítésével jön létre, amelyet az Eladó elektronikus levélben küld meg a Vevő elektronikus levelezési címére.

3.8.  A Vevő beleegyezik, hogy az adásvételi szerződés megkötése során távoli kommunikációs eszközöket használjon. A Vevőnél az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban a távoli kommunikációs eszközök használata során felmerülő költségeket (internetkapcsolat, telefonhívások költségei) a Vevő maga viseli, és ezek a költségek nem térnek el az alapdíjtól.

 

4. AZ ÁRUCIKKEK ÁRA ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

4.1.  Az árucikkek árát és az áru adásvételi szerződés szerinti leszállításával kapcsolatos költségeket a Vevő az alábbi módokon fizetheti meg az Eladónak:

 készpénzben az Eladó telephelyén a következő címen: ECLIPSERA s.r.o. Termesivy 41, 58001 Havlíčkův Brod;

 utánvéttel a Vevő által a megrendelésben megadott helyen;

 átutalással az Eladó ECLIPSERA s.r.o.-nál vezetett CZK - 316235148/0300 számú számlájára (a továbbiakban: „Eladó számlája”);

 készpénz nélkül hitelkártyával;

4.2.  A Vevő a vételárral együtt köteles az Eladónak az áru csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségeket is a megállapodás szerinti összegben kifizetni. Hacsak kifejezetten másképp nem szerepel, a vételár tartalmazza az árucikkek leszállításával kapcsolatos költségeket is.

4.3.  Az Eladó nem követel a Vevőtől előleget vagy más hasonló fizetséget. Mindez nem érinti az Általános Szerződési Feltételek 4.6. cikkének az áruk vételárának előre történő megfizetésére vonatkozó rendelkezéseit.

4.4.   Készpénzes vagy utánvétes fizetés esetén a vételár az áru átvételekor fizetendő. Nem készpénzes fizetés esetén a vételárat az adásvételi szerződés megkötésétől számított 10 napon belül kell megfizetni.

4.5.  Nem készpénzes fizetés esetén a Vevő köteles az áru vételárának kifizetésekor a fizetésazonosító kódot feltüntetni. Nem készpénzes fizetés esetén a Vevő vételár megfizetésére vonatkozó kötelezettsége akkor teljesül, amikor a vonatkozó összeg jóváírásra került az Eladó számláján.

4.6.   Mielőtt az árut elküldené a Vevőnek, az Eladó jogosult - különösen abban az esetben, ha a Vevő nem erősíti meg a megrendelést (3.6. cikk) - a teljes vételár kifizetését kérni. A Polgári Törvénykönyv 2119. szakaszának (1) bekezdése nem alkalmazandó.

4.7.    Az Eladó által a Vevőnek az árucikkek árából nyújtott árengedmények nem vonhatók össze.

4.8.    Ha az üzleti életben ez a szokás, vagy ha ezt általánosan kötelező erejű jogszabály írja elő, az Eladó az adásvételi szerződés alapján teljesített kifizetésekről adóügyi bizonylatot - számlát - állít ki a Vevő részére. Az Eladó általános forgalmi adó fizető. Az Eladó kiállítja az adóigazolást-számlát a Vevőnek, majd elektronikus formában elküldi azt a Vevő címére.

 

5. ELÁLLÁS AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSTŐL

5.1.    A Vevő tudomásul veszi, hogy a Polgári Törvénykönyv 1837. §-ának rendelkezései értelmében nem állhat el a Vevő kívánsága szerint vagy a Vevő számára módosított áru szállítására vonatkozó szerződéstől, a romlandó áru szállítására vonatkozó szerződéstől, valamint az olyan áru szállítására irányuló szerződéstől, amelyet a leszállítást követően más áruval visszafordíthatatlanul összekevertek, továbbá olyan zárt csomagolású áru szállítására irányuló szerződésből, amelyet a fogyasztó kivett a csomagolásból, és amelyet higiéniai okokból nem lehet visszaadni, illetve hang- vagy képfelvétel vagy számítógépes program szállítására irányuló szerződéstől sem, ha a fogyasztó az eredeti csomagolást megrongálta.

5.2.   Hacsak nem az Általános Szerződési Feltételek 5.1. cikkében említett esetről vagy más olyan esetről van szó, amikor az adásvételi szerződéstől nem lehet elállni, a Vevőnek a Polgári Törvénykönyv 1829. § (1) bekezdésének rendelkezései szerint joga van az áru átvételétől számított tizennégy (14) napon belül elállni az adásvételi szerződéstől , miközben amennyiben az adásvételi szerződés tárgya többféle áru vagy több rész szállítása, ez a határidő az utolsóként leszállított áru átvételének napjával kezdődik. Az adásvételi szerződéstől való elállást az előző mondatban meghatározott határidőn belül kell elküldeni az Eladónak. Az adásvételi szerződéstől való elálláshoz a Vevő az Általános Szerződési Feltételek mellékletét képező és az Eladó által rendelkezésére bocsátott mintanyomtatványt használhatja. A Vevő az adásvételi szerződéstől való elállást többek között az Eladó telephelyének következő címére is elküldheti: ECLIPSERA s.r.o., Termesivy 41, 58001 Havlíčkův Brod.

5.3.   Az Általános Szerződési Feltételek 5.2. cikke szerinti elállás esetén az adásvételi szerződés az elejétől az érvényét veszti. Az árut a szerződéstől való elállástól számított tizennégy (14) napon belül kell visszaküldeni az Eladónak. Ha a Vevő eláll az adásvételi szerződéstől, viseli az áru Eladóhoz történő visszaküldésével kapcsolatos költségeket, éspedig akkor is, ha az árukat jellegüknél fogva nem lehet a szokásos postai úton visszaküldeni.

5.4.   Az Általános Szerződési Feltételek 5.2. cikke szerinti elállás esetén az Eladó köteles a Vevő által a Vevőtől kapott pénzeszközöket a Vevőnek a szerződéstől való elállását követő tizennégy (14) napon belül ugyanolyan módon visszautalni, mint ahogyan az Eladó azokat a Vevőtől megkapta. Az Eladó jogosult arra is, hogy a Vevő által nyújtott teljesítést az áru Vevő általi visszaküldéskor vagy más módon visszaadja, ha a Vevő ehhez hozzájárul, és a Vevőnek mindez nem okoz többletköltséget. Ha a Vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az Eladó nem köteles a kapott pénzösszeget a Vevőnek visszafizetni, amíg a Vevő vissza nem küldi neki az árut, vagy nem bizonyítja, hogy az árut elküldte az Eladónak.

5.5.   Az Eladó jogosult az áruban bekövetkezett kár miatt fennálló fizetési igényt egyoldalúan beszámítani a Vevő vételár visszatérítésére vonatkozó követelésébe.

5.6.   Abban az esetben, ha a Vevőnek a Polgári Törvénykönyv 1829. § (1) bekezdésének rendelkezései szerint joga van elállni az adásvételi szerződéstől, az Eladó is jogosult az adásvételi szerződéstől bármikor elállni, amíg a Vevő át nem veszi az árut. Ebben az esetben az Eladó a Vételárat indokolatlan késedelem nélkül, készpénzhasználat nélkül téríti vissza a Vevőnek a Vevő által megjelölt számlára.

5.7.     Ha az áruval együtt ajándékot is kapott a Vevő, az Eladó és a Vevő közötti ajándékozási szerződés azzal a bontó feltétellel jön létre, hogy ha a Vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az ajándékozási szerződés az ilyen ajándék tekintetében hatályát veszti, és a Vevő köteles az ajándékot az áruval együtt visszaszolgáltatni az Eladónak.

 

6. AZ ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS ÁTADÁSA

6.1.   Abban az esetben, ha a felek a szállítási módban a Vevő külön kérése alapján állapodtak meg, a Vevő viseli a kockázatot és az ezzel a szállítási móddal kapcsolatos esetleges többletköltségeket.

6.2.   Ha az Eladó az adásvételi szerződés alapján köteles az árut a Vevő által a megrendelésben megadott helyre leszállítani, a Vevő köteles az árut annak leszállításakor átvenni.

6.3.  Abban az esetben, ha a Vevő oldalán felmerülő okok miatt az árut ismételten vagy a megrendelésben meghatározottól eltérő módon kell szállítani, a Vevő köteles megfizetni az áru ismételt szállításával, illetve az eltérő szállítási móddal kapcsolatos költségeket.

6.4.   Az áru fuvarozótól való átvételekor a Vevő köteles leellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét, és bármilyen hiba esetén azonnal értesíteni a fuvarozót. A csomagolás olyan jellegű megsértése esetén, amely a csomagolás illetéktelen megsértésére utal, a Vevő nem veheti át a szállítmányt a fuvarozótól.

6.5.   Amennyiben azokat az Eladó kiadja, a felek áruszállítással kapcsolatos további jogait és kötelezettségeit az Eladó által kiadott különleges szállítási feltételek szabályozhatják.

 

7. HIBÁS TELJESÍTÉSBŐL EREDŐ JOGOK

7.1. A szerződő felek jogait és kötelezettségeit a hibás teljesítésből eredő jogok tekintetében a vonatkozó általános érvényű jogszabályok (különösen a Polgári Törvénykönyv 1914-1925., 2099-2117. és 2161-2174. §-ai, valamint a fogyasztóvédelemről szóló, hatályos szerkesztésű 634/1992 Tt. sz. törvény) szabályozzák.

7.2. Az Eladó felelős a Vevővel szemben azért, hogy átvételkor az áru hibátlan. Az Eladó különösen azért felel a Vevővel szemben, hogy abban az időpontban, amikor a Vevő átvette az árut:

7.2.1. az áru rendelkezik a felek megállapodása szerinti jellemzőkkel, megállapodás hiányában pedig az Eladó vagy a gyártó által leírt vagy a Vevő által az áru jellegére tekintettel és az általuk végzett reklám alapján elvárt jellemzőkkel,

7.2.2. az áru alkalmas az Eladó által megadott célra, vagy arra, amire az ilyen jellegű árukat általában használják,

7.2.3. ha a felek a minőséget vagy kivitelezést megállapodás szerinti minta vagy előkép alapján határozták meg, minőségét vagy kivitelezését tekintve az áru megfelel a megállapodás szerinti mintának vagy előképnek,

7.2.4. az áru megfelelő mennyiségű, méretű vagy súlyú 

7.2.5. továbbá az áru megfelel a jogszabályi követelményeknek.

7.3. Az Általános Szerződési Feltételek 7.2. cikkében említett rendelkezések nem vonatkoznak az alacsonyabb áron értékesített áruk esetében arra a hibára, amelyért az alacsonyabb árat kikötötték, továbbá az áruk szokásos használatból eredő elhasználódására, használt áruk esetében pedig azon hibákra, amelyek megfelelnek annak a kopási vagy elhasználódási szintnek, amellyel az áru rendelkezett, amikor a Vevő átvette, vagy amely az áru jellegéből adódik.

7.4. Ha a hiba az átvételtől számított hat hónapon belül jelentkezik, az árut úgy kell tekinteni, hogy az már az átvételkor hibás volt. A Vevő jogosult a fogyasztási cikkekben előforduló hibák esetén az átvételtől számított huszonnégy hónapon belül élni a szavatossági jogával.

7.5. A Vevő a hibás teljesítésből eredő jogait az Eladó azon címen található telephelyén érvényesíti, ahol az eladott áruk köre tekintetében a követelés elfogadása lehetséges, illetve esetleg az Eladó székhelyén vagy iparűzési telephelyén is.

7.6. Az áru átvételét követően a Vevő köteles azonnal megvizsgálni és ellenőrizni azt. Az észlelt hibák bejelentésére az áru átvételétől számított 14 nap áll rendelkezésre. Az Eladó nem felel a nem rendeltetésszerű használatból következő, vagy az áru nem bejelentett hibái által okozott károkért.

7.7. A felek egyéb jogait és kötelezettségeit, amelyek az Eladó hibafelelősségével kapcsolatosak, az Eladó panaszkezelési szabályzata szabályozhatja.

 

8. A FELEK EGYÉB JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

8.1. A Vevő az áru teljes vételárának kifizetésével megszerzi az áru tulajdonjogát.

8.2. Az Eladót a Vevővel szemben nem kötik a Polgári Törvénykönyv 1826. § (1) bekezdésének e) pontja szerinti magatartási kódexek.

8.3. A fogyasztói panaszokat az Eladó az info%z%elegedett-szemek.hu elektronikus címen keresztül kezeli. Az Eladó a Vevő panaszának rendezéséről szóló tájékoztatást a Vevő elektronikus címére küldi.

8.4.  A fogyasztói viták peren kívüli rendezésére illetékes szervezet a Cseh Fogyasztóvédelmi Felügyelőség, székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prága 2, cégjegyzékszám:  000 20 869, weboldal: http://www.coi.cz. Az adásvételi szerződésből eredően az Eladó és a Vevő között felmerülő viták rendezésére igénybe vehető a http://ec.europa.eu/consumers/odr oldalon található online vitarendezési platform.

8.5. A Cseh Köztársaság Európai Fogyasztói Központja (székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prága 2, weboldal: http://www.evropskyspotrebitel.cz a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló rendelet) szerinti kapcsolattartó pont.

8.6.      Az Eladó jogosult az árut vállalkozói engedély alapján értékesíteni. A vállalkozás ellenőrzését saját hatáskörében az illetékes vállalkozói hivatal végzi. A személyes adatok védelmének felügyeletét az Adatvédelmi Hivatal látja el. A Cseh Fogyasztóvédelmi Felügyelőség felügyeli többek között a fogyasztóvédelemről szóló, hatályos szerkesztésű 634/1992 Tt. sz. törvény betartását.

8.7.      A Vevő ezúton magára vállalja a Polgári Törvénykönyv 1765. szakaszának (2) bekezdése szerinti körülmények megváltozásával járó kockázatokat.

 

9. ADATVÉDELEM

9.1.      A természetes személy Vevő személyes adatainak védelmét a személyes adatok védelméről szóló, hatályos szerkesztésű 101/2000 Tt. sz. törvény biztosítja.

9.2.      A Vevő hozzájárul a következő személyes adatok kezeléséhez: utó- és vezetéknév, lakcím, személyazonosító szám, adóazonosító szám, e-mail cím és telefonszám (a továbbiakban együttesen „személyes adatok”).

9.3.      A Vevő hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó az adásvételi szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek gyakorlása, valamint a felhasználói fiók fenntartása céljából kezelje a személyes adatait. Amennyiben a Vevő nem választ más lehetőséget, úgy tekintendő, hogy beleegyezik abba, hogy az Eladó a személyes adatokat a Vevőnek szóló információk és üzleti tájékoztatók küldése céljából is feldolgozza. A személyes adatok jelen cikk szerinti teljes körű feldolgozásához adott hozzájárulás nem olyan feltétel, amely önmagában megakadályozná az adásvételi szerződés megkötését.

9.4.      A Vevő tudomásul veszi, hogy köteles a személyes adatait (a regisztráció során, a felhasználói fiókjában, a webáruház webes felületén történő megrendeléskor) helyesen és a valóságnak megfelelően megadni, valamint köteles az Eladót indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni a személyes adataiban bekövetkezett változásokról.

9.5.      Az Eladó adatfeldolgozóként megbízhat egy harmadik felet a Vevő személyes adatainak feldolgozásával. Az árut szállító személyeken kívül az Eladó a személyes adatokat a Vevő előzetes beleegyezése nélkül nem adja át harmadik feleknek.

9.6.      A személyes adatok feldolgozása határozatlan ideig történik. A személyes adatok feldolgozása elektronikus formában történik.

9.7.      A Vevő megerősíti, hogy az általa megadott személyes adatok pontosak, továbbá hogy tájékoztatást kapott arról a tényről, hogy a személyes adatok megadása önkéntes.

9.8.      Amennyiben a Vevő úgy véli, hogy az Eladó vagy az Adatfeldolgozó (9.5. cikk) a személyes adatait a Vevő magán- és magánéletének védelmével ellentétes vagy törvénybe ütköző módon kezeli, különösen, ha a személyes adatok a feldolgozás célját tekintve pontatlanok, a Vevő jogosult:

9.8.1. magyarázatot kérni az Eladótól vagy az adatfeldolgozótól,

9.8.2. felszólíthatja az Eladót vagy az adatfeldolgozót, hogy orvosolja az így okozott állapotot.

9.9.      Ha a Vevő tájékoztatást kér személyes adatai feldolgozásáról, az Eladó köteles ezt a tájékoztatást megadni. Az Eladó jogosult az előző mondat szerinti információszolgáltatásért olyan ésszerű díjat kérni, amely nem haladja meg az információszolgáltatás szükséges költségeit.

 

10. ÜZLETI TÁJÉKOZTATÓK KÜLDÉSE ÉS SÜTI FÁJLOK TÁROLÁSA

10.1.  A Vevő beleegyezik abba, hogy az elektronikus címére az Eladó termékeivel, szolgáltatásaival vagy üzletével kapcsolatos információkat, valamint az Eladó által küldött üzleti tájékoztatókat kap.

10.2.  A Vevő hozzájárul a süti fájlok tárolásához a számítógépén. Ha a weboldalon keresztüli vásárlás úgy bonyolítható le, valamint az Eladó adásvételi szerződésből eredő kötelezettségei anélkül teljesíthetők, hogy szükség lenne hozzá süti fájlok tárolására a Vevő számítógépén, a Vevő bármikor visszavonhatja az előző mondat szerinti hozzájárulását.

 

11. KÉZBESÍTÉS

11.1.  A Vevőnek küldött anyagok a Vevő elektronikus címére kézbesíthetők.

 

12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12.1.  Ha az adásvételi szerződéssel létrehozott viszony nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, a felek megállapodnak abban, hogy e viszony irányadó joga a cseh jog. Ez nem érinti a fogyasztó általánosan kötelező erejű jogszabályok szerinti jogait.

12.2.  Ha a feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy hatástalan, vagy érvénytelenné válik, az érvénytelen rendelkezés helyébe olyan rendelkezés lép, amelynek jelentése a lehető legközelebb áll az érvénytelenné vált rendelkezéshez. Az egyik rendelkezés érvénytelensége vagy eredménytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

12.3.  Az adásvételi szerződést, beleértve az Általános Szerződési Feltételeket is, az Eladó elektronikus formában archiválja, és nem hozzáférhető.

12.4.  Az Eladó elérhetőségei: szállítási cím ECLIPSERA s.r.o., Termesivy 41, 58001 Havlíčkův Brod, e-mail cím
info%z%elegedett-szemek.hu.

12.5. Az Eladó nem felel a szállított áru által más tárgyakban okozott hibákért.
A Vevő köteles használat előtt a termék és a berendezése állapotát megfelelően ellenőrizni. Az ügyfélnek bármilyen szerelés esetén szakképzett személyhez kell fordulnia annak biztosítása érdekében, hogy egyetlen alkatrész se sérüljön meg. 

 

13. FOGYASZTÓI VÉLEMÉNYEK

A megjelenített fogyasztói termék- és üzletértékelő vélemények csak olyan Vevőktől származnak, akik ténylegesen vásároltak a webáruházban.
A vélemények kizárólag a Heureka.cz portálról származnak, és beillesztésük a megrendeléstől függ, ami hitelesíti a fogyasztói vélemények valósságát.

 

Figyelni az elérhetősöget