Felhasználási feltételek

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF)

I. cikk

Általános rendelkezések

Az "eladó" jelentése:

ECLIPSERA s.r.o.
Termesivy 41, 580 01 Havlíčkův Brod
ID: 28812662
Adószám: CZ28812662
Bejegyezve: a Hradec Králové-i Regionális Bíróságon vezetett cégjegyzék C. szakaszában, illessze be a 28684-es számot

Kapcsolattartási cím: Termesivy 41, 580 01 Havlíčkův Brod
A létesítmények listája: Termesivy 41, 580 01 Havlíčkův Brod

Nyitvatartás: H-P 7:00-15:00
(Továbbá telefonos egyeztetés szerint)

Megjegyzés: ÁFA-fizetők vagyunk.

„Vevő”: minden olyan természetes vagy jogi személy, aki egy online űrlapon keresztül elektronikus megrendelést küld az eladónak.

„Elektronikus megrendelés”: olyan megrendelés, amely az áru típusára, minőségére, kialakítására és mennyiségére vonatkozó információkat, valamint a következő kiegészítő információkat tartalmaz: a vevő neve, vezetékneve és lakcíme, esetleg a cég neve is.

A teljes megrendelés vevő részére történő elküldésével és annak eladó általi visszaigazolásával, ill az áru vevő részére történő elküldésével adásvételi szerződés jön létre, és a szerződő felek kötelezettséget vállalnak ezen feltételek betartására.

cikk II

A szerződő felek alapvető jogai és kötelezettségei

Eladó

a) vállalja, hogy a megrendelt árut a vevőnek a kívánt kivitelben és mennyiségben leszállítja,

b) vállalja a vevő megrendelésének teljesítését: legkésőbb a megrendelés eladó általi visszaigazolását követő 30 napon belül /a megrendelt áru típusától függően/. A szokásos szállítási idő 1-3 nap, ha az áru az eladó raktárában van.

c) jogosult a határidő egyoldalú meghosszabbítására az előző levél szerint b) ha kapacitás vagy egyéb okok nem teszik lehetővé a megrendelés ezen időtartamon belüli teljesítését.

A vevő vállalja, hogy a megrendelt és kiszállított árut átveszi, a vételárat és minden ezzel kapcsolatos költséget (különösen a postaköltséget és a csomagolást) megfizeti.

A tulajdonjog, az áru használati joga és az áru sérüléséért való felelősség akkor száll át az eladóról a vevőre, amikor az árut a vevő vagy az általa meghatalmazott személy átveszi.

cikk III

Szállítási feltételek

Az eladó a megrendelt árut a vevő által választott módon szállítja a vevőnek, ha az áru vagy szolgáltatás jellege ezt lehetővé teszi.

A vevő az alábbi módok egyikén választhatja ki az árut:

cikk IV

Ár és fizetési feltételek

A weboldalon feltüntetett összes ár euróban (€) értendő, beleértve az áfát. Az ÁFA nélküli ár zárójelben van feltüntetve.

A vásárlónak jogában áll az alábbi fizetési módok közül választani:

a) fizetés a fizetős szolgáltatáson keresztül, az árut csak azután küldjük el, hogy a fizetés jóváírásra került az eladó The Pay számláján,

b) átutalással az eladó bankszámlájára történő fizetés, az árut csak a fizetés az eladó számláján történő jóváírását követően küldjük ki,

c) utánvétes fizetés, ha az árut postai úton vagy futárszolgálattal kézbesítik,

V. cikk

Garancia és jótállási feltételek

Az eladó minden árura 24 hónap garanciát vállal, használat esetén a jótállási idő 12 hónap.

A garancia csak a gyártási hibákra, valamint az áru típusára, minőségére és kivitelére vonatkozik.

A garancia nem vonatkozik azokra a hibákra, amelyek a következők miatt következtek be:

a) nem megfelelő tárolás

b) szakszerűtlen kezelés

c) hibás összeszerelés

d) normál kopás

e) a karbantartási utasítások figyelmen kívül hagyásával

Cikk VI

Áruhibák és reklamációk

Ha a vevőnek olyan árut szállítanak ki, amelynek hibája eltávolítható, a vevőnek joga van azt ingyenesen, időben és megfelelően elszállítani. Az eladó köteles a hibát indokolatlan késedelem nélkül eltávolítani.

A vevő a termék hibájának elhárítása helyett kérheti annak kicserélését, vagy ha a hiba csak a termék egy részét érinti, akkor ennek az alkatrésznek a kicserélését, ha ez az eladónak a termék árához képest indokolatlan költséggel nem jár. árukra vagy a hiba súlyosságára.

Az eladó a hiba eltávolítása helyett mindig kicserélheti a hibás terméket egy hibátlanra, ha ez nem okoz komoly nehézséget a vevőnek.

Ha olyan hibáról van szó, amelyet nem lehet eltávolítani, és amely megakadályozza a termék rendeltetésszerű, hibamentes termékként való használatát, a vevőnek joga van a terméket kicserélni vagy a szerződéstől elállni. Ugyanilyen jogok illetik meg a vásárlót, ha a hibák eltávolíthatók, de ha a hiba javítás utáni újbóli megjelenése vagy nagyobb számú hiba miatt a vevő a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni.

Egyéb javíthatatlan hiba esetén a vevőnek joga van a termék árából ésszerű engedményre.

A részleteket a panaszkezelési eljárás határozza meg.

cikk VII

Panaszok és javaslatok

Panaszokat és javaslatokat a vevő tehet az ECLIPSERA s.r.o., Termesivy 41, 580 01 Havlíčkův Brod címen vagy a frimlova%z%eclipsera.cz e-mail címen.

Az eladó ügyvezető munkatársa minden panaszt, kezdeményezést indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 14 napon belül megvizsgál. Ha a panaszt benyújtó vagy a kezdeményezést benyújtó személy kéri, a vevő 30 napon belül tájékoztatja a vásárlót az ellenőrzésének eredményéről.

cikk VIII

Elállás a szerződéstől

A vevőnek jogában áll elállni a szerződéstől, ha a megrendelt árut vagy annak egy részét nem szállítják ki számára a megrendelés eladó általi visszaigazolásától számított 45 napon belül, ha a szerződő felek nem állapodtak meg e határidő meghosszabbításában. .

Az 52. § (2) bekezdése értelmében fogyasztónak minősülő vásárló. törvény 4. -a. 40/1964 Coll. A módosított Polgári Törvénykönyv az áru átvételétől számított 14 napon belül bármilyen okból vagy indoklás nélkül elállhat a szerződéstől.

szakaszának megfelelően 7. § bek. törvény 6. -a. 102/2014. a vásárló, aki fogyasztó, nem állhat el a szerződéstől, amelynek tárgya:

a szolgáltatás nyújtása, ha annak nyújtása a fogyasztó kifejezett hozzájárulásával kezdődött, és a fogyasztó kijelentette, hogy megfelelően tájékoztatták arról, hogy hozzájárulásának kifejezésével a szolgáltatás teljes körű teljesítését követően elveszíti a szerződéstől való elállás jogát, és ha a szolgáltatás teljes körű biztosítása megtörtént,

áru értékesítése vagy szolgáltatás nyújtása, amelynek ára a pénzpiaci ármozgásoktól függ, amelyeket az eladó nem tud befolyásolni, és amely a szerződéstől való elállás időszakában fordulhat elő,

a fogyasztó különleges igényei szerint készült áruk, méretre készített áruk vagy kifejezetten egy fogyasztónak szánt áruk értékesítése,

gyors minőségromlásnak vagy minőségromlásnak kitett áruk értékesítése,

olyan védőcsomagolásba zárt áru értékesítése, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem alkalmas visszaküldésre, és amelynek védőcsomagolása a kiszállítást követően sérült,

olyan áruk értékesítése, amelyek természetüknél fogva a szállítást követően elválaszthatatlanul keveredhetnek más árukkal,

olyan szeszes italok értékesítése, amelyek áráról a szerződéskötéskor állapodtak meg, míg szállításuk legkorábban 30 nappal később teljesíthető, és ára a piaci árak mozgásától függ, amely az eladó nem tudja befolyásolni,

olyan sürgős javítások vagy karbantartások elvégzése, amelyeket a fogyasztó kifejezetten kért az eladótól; ez nem vonatkozik a szolgáltatási szerződésekre és azokra a szerződésekre, amelyek tárgya a javításhoz vagy karbantartáshoz szükséges alkatrészeken kívüli áruk értékesítése, ha azokat az eladó fogyasztói látogatása során kötötték, és a fogyasztó nem rendelte meg ezeket a szolgáltatásokat vagy árukat előleg,

védőcsomagolásban értékesített hangfelvételek, videofelvételek, audiovizuális felvételek, könyvek vagy számítógépes szoftverek értékesítése, ha a fogyasztó ezt a csomagolást kibontotta,

időszaki kiadványok értékesítése, kivéve az előfizetési szerződésen alapuló értékesítést és a nem védőcsomagolásban szállított könyvek értékesítését,

nem szállás, áruszállítás, autóbérlés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásnyújtás céljára szolgáló szálláshely-szolgáltatás, amely szerint az eladó vállalja, hogy ezeket a szolgáltatásokat a megbeszélt időpontban vagy határidőn belül nyújtja. ,

elektronikus tartalom nem fizikai adathordozón történő szolgáltatása, ha annak nyújtása a fogyasztó kifejezett hozzájárulásával kezdődött, és a fogyasztó kijelentette, hogy megfelelően tájékoztatták arról, hogy hozzájárulásának kifejezésével elveszíti a szerződéstől való elállás jogát.

Ha a vevő eláll a szerződéstől a Kbt. VIII. bek. 2 ÁSZF, köteles viselni az áru eladó részére történő visszaküldésének költségeit.

A vevő elállhat a szerződéstől úgy, hogy elküldi a szerződéstől való elállási nyilatkozatát az ECLIPSERA s.r.o., Termesivy 41, 580 01 Havlíčkův Brod címre vagy a frimlova%z%eclipsera.cz e-mail címre.

A szerződéstől való elállással a szerződés kezdettől fogva megszűnik. A szerződéstől való elállás következményei a szerződés eladóhoz történő átadása napján jelentkeznek.

A szerződéstől való érvényes elállás esetén az eladó és a vevő köteles a nyújtott szolgáltatásokat egymásnak visszaszolgáltatni.

cikk IX

Magánélet

A megrendelés elküldésével a Vevő hozzájárul az Eladónak ahhoz, hogy a Vevő által megadott személyes adatokat kezelje és tárolja.

A Vevő személyes adatait az Eladó a megkötött adásvételi szerződés és a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás alapján kezeli.

Az Eladó a Vevő személyes adatait az adásvételi szerződés teljesítése és marketing célból kezeli. Az Eladó a Vevő személyes adatait az adatkezelési cél időtartama alatt, vagy a Vásárló hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

Az Eladó gondoskodik a Vevő által megadott személyes adatok védelméről a szükséges mértékben és oly módon, hogy a személyes adatok védve legyenek a sérüléstől, a hozzáféréstől vagy harmadik fél számára történő kiszolgáltatástól.

Az eladó az áru zökkenőmentes kézbesítéséhez szükséges mértékben személyes adatokat adhat át a fuvarozónak vagy más személynek.

Ha a Vevő személyes adatai kezelésének jogi indoka az ő hozzájárulása, ezt a hozzájárulását bármikor írásban visszavonhatja a hozzájárulás visszavonásának Eladónak küldött e-mailben a frimlova%z%eclipsera.cz. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt adott hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét.
A Vevő, mint érintett jogai: A Vevő jogosult kérésére az Eladótól megerősítést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, tájékoztatást kérhet rá vonatkozó személyes adatok.

• A vásárló jogosult a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítésére és a személyes adatok kezelésének céljára tekintettel a hiányos személyes adatok kiegészítésére.

• A vásárló jogosult a rá vonatkozó és általa az Eladó rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban továbbítani, ha a tag személyes adatainak kezelése automatizált formában történik, és a személyes adatok lejárta előtt. adatmegőrzési időszak. E jog gyakorlása nem járhat hátrányos következményekkel más személyek jogaira nézve.

• A vásárló jogosult az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokat törölni, ha:

– a személyes adatok kezelése jogszabálysértő ill

– a Vásárló hozzájárulásának visszavonása alapján (a Vásárló hozzájárulásának jogcímén alapuló személyes adatkezelés esetén), ill.

– a Vevő tiltakozik az Eladó jogos érdekének jogcímén kezelt személyes adatok kezelése ellen, és az Eladó által a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogos indokok nem érvényesülnek, ill.

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat megszerezték vagy más módon kezelték, ill

– a személyes adatok megőrzési időszakának lejártát követően.

A személyes adatokkal való rendelkezés joga nem vonatkozik arra az esetre, ha a személyes adatok kezelése szükséges:

– a véleménynyilvánítás szabadságához való jog gyakorlása ill

- a tájékoztatáshoz való jog gyakorlása,

törvény szerinti kötelezettségek teljesítése. 18/2018 Coll. a személyes adatok védelméről és egyéb törvények módosításáról (hatályos 2018.05.25-től) vagy külön szabályozásról,

– jogi igény gyakorlása

– archiválás céljából, tudományos célból, történeti kutatási vagy statisztikai célból a 78. § bek. törvény 8. -a. 18/2018 Coll. a személyes adatok védelméről és egyéb törvények módosításáról (hatályos 2018.05.25-től), ha valószínű, hogy a törléshez való jog ellehetetleníti vagy súlyosan megnehezíti az ilyen adatkezelés céljainak elérését. A személyes adatok kezelésének korlátozásához való jog, ha:

– A vevő tiltakozik személyes adatainak helyessége ellen, azon időtartam alatt, amely lehetővé teszi az Eladó számára a személyes adatok helyességének ellenőrzését és a személyes adatok esetleges frissítését,

- a személyes adatok kezelése jogellenes, és a Vevő tiltakozik a személyes adatok törlése ellen, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,

- az Eladónak már nincs szüksége személyes adatokra személyes adatok kezelése céljából, de a Vevőnek szüksége van rájuk jogi igény érvényesítéséhez, vagy

– A vevő tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen a 27. § bek. törvény 1. -a. 18/2018 Coll. a személyes adatok védelméről és egyéb jogszabályok módosításáról (hatályos 2018.05.25-től), annak ellenőrzéséig, hogy az Eladó jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Vevő jogos indokaival szemben.

• A vevőnek jogában áll tiltakozni a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen minden olyan esetben, amikor a személyes adatok kezelésének jogcíme az Eladó jogos érdeke. A vásárlónak jogában áll tiltakozni a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, még egy személy esetében is, ha ezen személyes adat kezelése direkt marketing célból történik, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a direkt marketinghez kapcsolódik. .

• Személyes adatok jogosulatlan kezelésének gyanúja esetén a Vevő jogosult személyes adatok védelmével kapcsolatos eljárás megindítására javaslatot tenni a Személyes Adatvédelmi Hivatalnál.

X. cikk

Záró rendelkezések

A jelen szerződési feltételekkel nem szabályozott kötelező jogviszonyokra a törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 513/1991 Coll. Módosított Kereskedelmi Törvénykönyv és a törvény 2. sz. 102/2014. a fogyasztóvédelemről a távollévők között kötött szerződés vagy az eladó telephelyén kívül kötött szerződés alapján történő áruértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás során, valamint egyes törvények módosításáról a módosításokkal.

Jelen feltételek 2020. január 1-től lépnek hatályba és lépnek hatályba.

Az eladó fenntartja a jogot, hogy a feltételeket bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassa.

Alternatív vitarendezés

A vevőnek joga van helyesbítési kérelemmel fordulni az eladóhoz, ha úgy véli, hogy az eladó megsértette a jogait, vagy nem elégedett azzal, ahogyan az eladó panaszát kezelte.

Ha az eladó a megkeresésre az (1) bekezdés szerint nemmel válaszolt, vagy annak elküldésétől számított 30 napon belül nem válaszolt, a vevőnek jogában áll javaslatot tenni a vita alternatív megoldásának megkezdésére a §. 11 és köv. számú törvény 391/2015. a Szlovák Kereskedelmi Felügyelőséghez.

Alternatív vitarendezést csak az a fogyasztó (természetes személy) vehet igénybe, aki a fogyasztói szerződés megkötése és teljesítése során nem üzleti tevékenysége, munkavégzése, foglalkozása körében jár el. Az alternatív vitarendezés csak a fogyasztó és az eladó közötti, 20 eurót meghaladó, távollevők között kötött fogyasztói szerződésből eredő vitákra vonatkozik.

A vita alternatív megoldásával kapcsolatos költségeket a vitában részt vevő felek külön-külön, visszatérítési lehetőség nélkül viselik.

A Szlovák Kereskedelmi Felügyelőség a vitarendezés kezdeményezéséért legfeljebb 5 euró áfát tartalmazó díj megfizetését követelheti.

Figyelni az elérhetősöget